آخرین مطالب

طراحی ساخت و اجرای سوله قوسی دامداری |  سوله قوسی گوسفنداری | سوله سالن پرورش گوسفند به روش یو.بی.ام قابل اجرا در سراسر ایران (سوله UBM دامداری یا سوله یو بی ام دامداری)- سوله قوسی دامداری

جهت احداث و راه اندازی سوله دامداری |  سوله گوسفنداری | سوله سالن پرورش گوسفند ، ساخت سوله قوسی UBM بدلیل سرعت تولید

و ساخت و مونتاژ و اجرای سوله ،مقرون به صرفه می باشد.

برای اجرای آغل و برخی از ساختمان های کوچکتر در واحد های دامی میتوان از طاق های قوسی UBM استفاده کرد.

 

مزایای استفاده از سوله قوسی UBM برای احداث و راه اندازی یک واحد دامداری:

 

راهکارهای معماری و طراحی:


  الف: احداث سوله انبار به روش یو.بی.ام (استفاده از ورق گالوانیزه خود نگه دار - خود ایستا - بدون نیاز به تیر و ستون)
  می توان به جای احداث انبار علوفه به شکل سوله های سنتی در واحد های دامی که بسیار پر هزینه می باشد به استفاده از سوله انبار به روش UBM یو بی ام (استفاده از ورق گالوانیزه خود نگه دار - خود ایستا - بدون نیاز به تیر و ستون) انبار علوفه ساخت.
  -هزینه ساخت هر متر مربع سوله سنتی حدود 3000000 ریال میشود در صورتی که هزینه ساخت هر متر مربع سوله انبار به روش UBM یو بی ام بسیار پایین تر می باشد.
  محاسن:
  1-هزینه ساخت سوله بسیار مقرون به صرفه می شود.
  2-ارتفاع انبار کم می شود.( درصورت نیاز) مشروط به اینکه ارتفاع جهت ورود و خروج خودرو در آن لحاظ شود.
  3-واحد دامی بسیار سریع تر به مرحله بهره برداری می رسد.
  4-در مقابل عوامل جوی مانند باد و برف و بارن آسیب پذیر نمی باشد.
  5-تهویه به خوبی انجام می گیرد.
  ب: استفاده از طاق های قوسی مشابه مناطق کویری
  در اجرای آغل و برخی از ساختمان های کوچکتر در واحد های دامی میتوان از طاق های قوسی UBM استفاده کرد.
  محاسن:
  1-حذف سقف های سنگین که با تیر اهن و ورق و سایر مصالح گران قیمت و با دست مزدهای زیاد ساخته می شود.
  2-ایجاد یک جریان هوا و تهویه طبیعی در آغل یا ساختمان های مورد نظر.
  3-استحکام بیشتر در مقابله با زلزلهِ و نیروهای جانبی.
  4-صرفه جوی در قیمت تمام شده واحد دامی.
  5-با توجه به سلیقه ها و نیازهای مختلف هرواحد دامداری در هر منطقه امکان طراحی سوله UBM براساس نیازهای آن واحد دامی وجود دارد.

| سوله گوسفنداری | سوله سالن پرورش گوسفند -به روش UBM - نمای داخلی - جهت جداسازی از دیوار پیش ساخته + فنس ، استفاده شده است.
سوله دامداری | سوله گوسفنداری | سوله سالن پرورش گوسفند | سوله قوسی دامپروری 1
سوله دامداری صنعتی - نمای بیرونی
سوله دامداری | سوله گوسفنداری | سوله سالن پرورش گوسفند | سوله قوسی دامپروری 2
| سوله گوسفنداری | سوله سالن پرورش گوسفند -به روش UBM - نمای داخلی
 | سوله گوسفنداری | سوله سالن پرورش گوسفند -به روش UBM -  نمای داخلی
| سوله گوسفنداری | سوله سالن پرورش گوسفند -به روش UBM - نمای داخلی -
 | سوله گوسفنداری | سوله سالن پرورش گوسفند -به روش UBM -  نمای داخلی -