آخرین مطالب

طراحی و ساخت و اجرای انواع سوله سالن گاوداری به روش یو.بی.ام قابل اجرا در سراسر ایران.

سوله قوسی (سوله یو بی ام یا سوله UBM) سالن پرورش گاو و گوساله

با استفاده از روش ساخت سوله UBM درمدت زمان بسیار کوتاه می توان سوله گاوداری را احدث نمود.

پیمانکاری ساختمانی ایران یو.بی.ام استفاده از این نوع سوله ها را به گلیه افرادی که قصد احداث و ساخت و راه اندازی سوله گاوداری صنعتی

به روش مدرن دارند را پیشنهاد می کند.

سوله قوسی گاوداری 1