آخرین مطالب

پیمانکاری ساختمانی ایران یو.بی.ام با اجرای موفق پروژه های مختلف ساختمانی در سراسر ایران فن آوری جدیدی از سازه های قوسی بدون اسکلت به صورت خود ایستا (خود نگه دار)

را به بازار داخلی ایران معرفی نمود.

این پیمانکاری مفتخر است که برای اولین بار در کل کشور نسبت به طراحی و تولید و اجرای سازه های قوسی بدون اسکلت به روش یو.بی.ام از سال 1384 اقدام نموده است.

 

برخی از پروژه های سوله های قوسی گروه پیمانکاری ساختمانی ایران یو.بی.ام به شرح ذیل است:

 

 1- پروژه سیلوهای ذخیره گندم و سوله سالن بسته بندی – استان گلستان 2500 مترمربع

  2- پروژه سوله انبار صنعتی - استان سمنان 800 مترمربع

 3- سوله سالن ورزشی امانی – استان کرمان – 1200 مترمربع

 4- سوله سالن ورزشی چندمنظوره دارستان – استان کرمان -1260 مترمربع

 5- سوله سالن امتحانات دانشگاه صنعتی سیرجان –استان کرمان – 1200 مترمربع

 6- سوله سالن ورزشی چندمنظوره امیرآباد – استان کرمان – 1008 مترمربع

 7- سوله سالن ورزشی چندمنظوره حجت آباد – استان کرمان – 1008 مترمربع

 8- سوله سالن ورزشی چندمنظوره خسروی– استان کرمان – 1008 مترمربع

9- سوله سالن ورزشی چندمنظوره پارک فدک ساوه – استان مرکزی - 1008 مترمربع

10- سوله استخر سرپوشیده کشاورزی – استان قزوین – 600 متر مربع

11 – سوله سالن تولید مواد غذایی – چالوس – استان مازندران – 300 متر مربع

12 - سوله  سالن ورزشی چندمنظوره پردیس - استان تهران - 1040 متر مربع