آخرین مطالب

طراحی و ساخت سوله قوسی سالن ورزشی چندمنظوره  فوتبال چمن مصنوعی | پردیس استان تهران (سوله UBM سالن ورزشی یا سوله یو بی ام سالن ورزشی)

این سالن ورزشی با استفاده از سوله قوسی از جنس ورق گالوانیزه به روش یو.بی.ام (ubm) و بر روی تیر و ستون بتنی احداث گردیده است.

تمامی مراحل تولید و مونتاژ و نصب سقف سوله قوسی UBM توسط پیمانکاری ساختمانی ایران یو.بی.ام اجرا شده است.

پروژه سالن ورزشی چندمنظوره فوق در شهر جدید پردیس احداث گردیده است.

 

طراحی و ساخت سوله قوسی سالن ورزشی چندمنظوره پردیس استان تهران 1
طراحی و ساخت سوله قوسی سالن ورزشی
سوله قوسی سالن ورزشی
طراحی و ساخت سوله های قوسی سالن ورزشی
طراحی و ساخت سوله یو بی ام سالن ورزشی
طراحی و ساخت سوله UBM سالن ورزشی
طراحی و ساخت UBM قوسی سالن ورزشی
طراحی و ساخت یو بی ام قوسی سالن ورزشی
سوله قوسی پردیس استان تهران
سوله قوسی سالن ورزشی استان تهران
سوله ورزشی استان تهران
یو بی ام سالن ورزشی استان تهران
UBM ورزشی استان تهران
یو بی ام ورزشی استان تهران
سوله چند منظوره پردیس