آخرین مطالب

سوله قوسی UBM بر روی تیر و ستون فولادی

یکی از روش های احداث سوله UBM به روش احداث بر روی تیر و ستون فولادی می باشد. در این روش سوله سازی , ورق های قوسی UBM بر روی تیر و ستون فولادی نصب می شود.