آخرین مطالب

سوله UBM (یو.بی.ام) بر روی تیر و ستون بتنی

سوله های یو.بی.ام را می توان بر روی تیر و ستون بتنی و یا دیوار بتنی اجرا نمود. غالبا در مواردی که نیاز به

دیوارهای جانبی با ارتفاع بالا می باشد و یا سوله به صورت طبقاتی ساخته می شود از این روش استفاده می گردد.

سوله UBM دوقلو - بر روی تیر و ستون بتنی مشترک
سوله UBM  دوقلو - بر روی تیر و ستون بتنی مشترک