آخرین مطالب

طراحی و تولید و ساخت سوله سالن تولید مواد غذایی به روش UBM - تولید و اجرا و نصب دیوارهای جلو و عقب سوله درب و ینجره 

اجرا شده توسط گروه پیمانکاری ساختمانی ایران یو.بی.ام

محل اجرای پروژه : چالوس _ استان مازندران

متراژ: 360 متر مربع

مدت زمان اجرای پروژه: یک ماه