آخرین مطالب

سوله نیم قوس

 

سوله نیم قوس (سوله یو بی ام یا سوله UBM) - مدل T

سوله نیم قوس UBM مدل T به سوله و یا سالنی گفته می شود که ورق فرم داده شده از جنس ورق گالوانیزه بصورت نیم قوس خودنگهدار (خودایستا) است که اتصال آن از یک سمت بر روی زمین و فونداسیون بتنی و یا دیوار بتنی باشد و اتصال سمت مقابل آن نیز بر روی تیر و ستون فولادی و یا بنتی باشد.

 

سوله نیم قوس 1