آخرین مطالب

گالری تصاویر سوله های قوسی (سوله یو بی ام ورزشی یا سوله UBM ورزشی) ورزشی UBM - سالن ورزشی  UBM

با استفاده از روش سوله سازی یو.بی.ام (UBM), سوله های ورزشی و سالن های ورزشی چندمنظوره بسیار زیبایی را می توان در مدت زمان کوتاه احداث نمود.

سیستم سقف کاذب و دوجدارهUBM
سوله قوسی ورزشی ubm 1
سیستم سقف کاذب و دوجدارهUBM
سیستم سقف کاذب و دوجدارهUBM
نمای بیرونی سوله سالن ورزشی چندمنظورهUBM
نمای بیرونی سوله سالن ورزشی چندمنظورهUBM
سیستم سقف کاذب و دوجدارهUBM
سیستم سقف کاذب و دوجدارهUBM
سوله سالن ورزشی مدارس - استفاده جهت برگزاری مراسم مدرسه
سوله سالن ورزشی مدارس - استفاده جهت برگزاری مراسم مدرسه
نمای بیرونی سوله سالن ورزشی چندمنظورهUBM
نمای بیرونی سوله سالن ورزشی چندمنظورهUBM
ناودان و آب چکان در سیستم سقف قوسی یو.بی.ام
ناودان و آب چکان در سیستم سقف قوسی یو.بی.ام
سرویس های بهداشتی سوله سالن ورزشی چندمنظوره
سرویس های بهداشتی سوله سالن ورزشی چندمنظوره
سوله قوسی سالن ورزشی چندمنظورهUBM
سوله قوسی سالن ورزشی چندمنظورهUBM
نمای بیرونی سوله قوسی سالن ورزشی چندمنظورهUBM
نمای بیرونی سوله قوسی سالن ورزشی چندمنظورهUBM
باشگاه ورزشی و حرکات ورزشی هوازی
باشگاه ورزشی و حرکات ورزشی هوازی
سوله قوسی سالن ورزشی تنیس روی میز - پینگ پنگ - (ping pong)
سوله قوسی سالن ورزشی تنیس روی میز  - پینگ پنگ -  (ping pong)
سوله سالن بستکبال - زمین بسکتبال
سوله سالن بستکبال - زمین بسکتبال
باشگاه ورزشی و حرکات ورزشی هوازی
باشگاه ورزشی و حرکات ورزشی هوازی
سوله سالن فوتسال - فوتبال داخل سالن
سوله سالن فوتسال - فوتبال داخل سالن
سوله سالن فوتسال - فوتبال داخل سالن
سوله سالن فوتسال - فوتبال داخل سالن
نمای بیرونی سوله سالن ورزشی چندمنظورهUBM
نمای بیرونی سوله سالن ورزشی چندمنظورهUBM
سوله قوسی سالن ورزشی چند منظوره
سوله قوسی سالن ورزشی چند منظوره
استخر سرپوشیده - سقف استخر مدل نیم قوس (مدل T)
استخر سرپوشیده - سقف استخر  مدل نیم قوس (مدل T)
زمین بدمینتونBadminton سرپوشیده با استفاده از سقف قوسی UBM
زمین بدمینتونBadminton  سرپوشیده با استفاده از سقف قوسی UBM
سوله قوسی سالن ورزشی چندمنظوره
سوله قوسی سالن ورزشی چندمنظوره