آخرین مطالب

سوله قوسی مدل C به روش UBM  (سوله یو بی ام یا سوله UBM)

سوله قوسی UBM مدل C بصورت نیم دایره از سطح زمین و بر روی فونداسیون بتنی اجرا می گردد. در این روش کلیه دیوارهای جانبی و سقف سوله قوسی بصورت یکپارچه تولید و مونتاژ و نصب می گردد. بدلیل استفاده از روش سوله سازی UBM  ( یو.بی.ام ) و استفاده از دیوارهای قوسی UBM هزینه تمام شده سوله UBM نسبت به سوله های سنتی پایین تر می باشد و صرفه اقتصادی دارد.

سوله قوسی 1