آخرین مطالب

طراحی و ساخت سوله قوسی (سوله یو بی ام یا سوله UBM) سالن ورزشی چند منظوره دارستان استان کرمان

 

سوله سالن ورزشی چندمنظوره ورزشی دارستان دارای سالن بدن سازی و پرورش اندام - سالن کشتی - سالن فوتبال داخل سالن (فوتسال) می باشد.

همچنین این سوله سالن ورزشی بدلیل رعایت استاندارد های طراحی جهت برگزاری مسابقاتی از جمله قویترین مردان جنوب و جنوب شرق ایران

انتخاب شد.

طراحی و ساخت و اجرا سوله سالن ورزشی دارستان توسط پیمانکاری ایران یو.بی.ام اجرا و تحویل کارفرما شد.

سوله قوسی سالن ورزشی چند منظوره دارستان 1